Välkommen till Learnesys Excelprov baserat på kursen Excel Bas!

Läs noggrant igenom de här punkterna innan du startar provet.

  • Provet innehåller 10-20 frågor av varierande svårighetsgrad.
  • Varje fråga är värd lika mycket. Max poäng är 100%. Du behöver minst 50% rätt för att klara provet.
  • Klickar du ”Back to course” eller på ”Excelprovet” under Kapitel så startas provet om utan att dina tidigare svar sparas.
  • När du är på sista frågan och klickar “Skicka prov” får du ditt resultat direkt. När du har gjort det kan du inte gå tillbaka och göra om några frågor.

För att starta provet – Klicka på länken nedanför.

Lycka till!