Status
Ingen tillgång
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This course is currently closed

Excel är ett centralt verktyg som används brett i Ahlsell. Syftet med den här kursen är därför att ge alla samma utbildning i verktyget för att höja kunskapstnivån och öka effektviteten i vårat arbete.

Kursen är uppbyggd av två delar:

  • Del 1 bygger upp din generella kompetens i verktyget från grunden.
  • Del 2 består av två kapitel varav det första går igenom vilka lönsamhetsbegrepp vi använder i Ahlsell, och det andra hur vi bearbetar och analysera rapporter som är exporterade från våra affärssystem.

När du är färdig med kursen kommer du får ett kursintyg som du kan lämna till din överordnade.

Lycka till med kursen!

Kursinnehåll
Excel baskunskaper
Del 2