Excel är ett centralt verktyg som används brett i Ahlsell. Syftet med den här kursen är därför att ge alla samma utbildning i verktyget för att höja kunskapstnivån och öka effektviteten i vårat arbete.

Kursen är uppbyggd av två delar:

  • Del 1 bygger upp din generella kompetens i verktyget från grunden.
  • Del 2 består av två kapitel varav det första går igenom vilka lönsamhetsbegrepp vi använder i Ahlsell, och det andra hur vi bearbetar och analysera rapporter som är exporterade från våra affärssystem.

När du är färdig med kursen kommer du få ett kursintyg som du kan lämna till din överordnade.

Lycka till med kursen!

Kursinnehåll
Excel baskunskaper
I det här kapitlet går vi igenom hur Excelfönstret ser ut, vad de olika delarna heter och var de är placerade. Svårighetsgraden är låg och om du redan är bekant med Excel går det snabbt att ta sig igenom det här kapitlet.
Det här kapitlet börjar med att vi skapar en enkel formel genom att koppla ihop värdet i två celler. Svårighetsgraden ökar sedan successivt och i slutet av kapitlet klarar du av att koppla samman värdet i flera olika celler genom att använda autosummaknappen.
Att vi "formaterar" innebär att vi bestämmer utseende på celler och kalkylblad. I det här kapitlet börjar vi med grundläggande formatering av text och tal, till att visa mer avancerad formatering där utseendet styrs av innehållet i cellen.
I det här kapitlet visar vi i två lektioner på olika inställningar för utskrifter, så att du oavsett innehåll i arbetsboken alltid får utskriften att se ut som du önskar.
Diagram är ett utmärkt verktyg för att visualisera och presentera tal och siffror i en arbetsbok. I det här kapitlet visar vi hur du skapar ett diagram, och hur du finner inställningarna för att få det att se ut som du önskar.
Det här kapitlet är speciellt användbart när du har ett kalkylblad med långa dataserier. Funktionerna är enkla hjälpmedel för att du ska få en bättre översikt, och snabbare hitta den data du vill se.
Det här kapitlet visar bland annat hur du skapar länkar och kopplar samman värden från olika arbetsböcker. Vill du repetera grunderna för kalkylblad så kan du gå tillbaka till kapitel 1 och lektionen om Kalkylblad.  
I det här kapitlet går vi igenom de vanligaste och mest använda funktionerna. När du har lärt dig att hantera de här, har du förutsättningarna för att själv lära dig vilken du vill av de ca 400 funktionerna som finns.
Del 2