• Gustav Sporre
  • 3 december, 2018

Som leverantör av onlinekurser i Excel och Officeprodukter till framför allt Universitet och Yrkeshögskolor har vi på Learnesy fördelen att kontinuerligt få feedback och konstruktiv kritik på våra kurser. För att säkra att Learnesys kurser uppfyller kvalitetskraven testar och utvärderar såväl Universitet som Yrkeshögskolor kurserna grundligt före de tas in i utbildningarna. Väl integrerat utvärderas kurserna sedan löpande av studenter för att säkra att de svarar till den kvalité och de kompetenskrav som studenterna ställer.

Genom den här processen får Learnesy kontinuerligt värdefull feedback som vi använder till produktutveckling för att förbättra våra kurser och användarupplevelsen på Learnesy.

Ett konkret exempel på en utvärdering med konstruktiv feedback kom i höstas från en stor pilot genomförd av Norwegian Business School BI. I tillägg till att utvärderingen gav oss ett kvitto på att vår Excelkurs Excel Komplett höjde kompetensen hos studenterna, så fick vi flera förslag på hur vi kan göra kursen ännu bättre. Ett jobb som vi redan har inlett.

Läs mer om BI’s utvärdering av Excelkursen Excel Komplett på länken nedanför.

 https://learnesy.com/utvardering-av-learnesy-vid-europas-nast-storsta-handelshogskola/