Blog

För att klara kurserna behöver du Office – Så här löser du det

För att få rätt på proven till våra kurser behöver du ha tillgång till programmen (Excel/PPT/Word/osv.) eftersom det finns övningsuppgifter som du kommer göra i programmet.

Du kan enkelt lösa det på följande vis:

  • Du kan abonnera på Office-paketet för bara 65 kr per månad. Det gör du här.
  • Gör proven på en lånad dator. Så länge du har internet loggar du in på din egen sida.

Du kan fortfarande se alla filmer och repetera dessa på en dator som inte har Office.