Räkna ut täckningsbidraget – Prov

I Exceldokumentet som är bifogat till den här frågan hittar du underlaget till alla frågorna i quizet. Klicka på dokumentlänken för att öppna det. Genom att länka celler snarare än att skriva in värden för hand sparar du tid och arbete!

Uppgifter-testlektion-1-Täckningsbidrag-1.xlsx


Back to Course