Excelkurs för ekonomer

1,996.00 kr

2,495.00 kr Incl. VAT

Excelkurs för ekonomer

Om kursen:

Excel är ett mycket användbart verktyg i allmänhet och i synnerhet för dig som jobbar inom ekonomi. Vi har därför skapat en unik och anpassad Excelkurs för ekonomer. En kurs som ger dig väsentlig kunskap i de mest användbara funktionerna men också grunderna för att fortsätta utvecklas inom Excel på egen hand.

Vad får jag lära mig?

I denna Excelkurs har vi valt att fokusera på områden som ekonomer kommer att ha stor nytta av i sitt dagliga arbete. Du kommer lära dig relevanta formler, funktioner, pivottabeller och en kunskap du kommer kunna applicera i ditt dagliga arbete. När du har genomfört alla delar av kursen får du ett diplom som intygar din nyvunna kompetens. Här är vad du får lära dig per kapitel:

  • Grundläggande funktioner – I det här kapitlet får du öva på att skriva formler, kopiera formler samt hur du kan använda dessa för att göra olika enklare beräkningar i en balans- och resultaträkning
  • Grundläggande funktioner del 2  – För att beräkna nyckeltal kan det krävas att man kan mer avancerade formler som vi här kommer att öva på.
  • Databaser och pivottabeller – När man ställs inför en uppgift med ostrukturerad data kan det vara användbart att använda sig av en pivottabell, vilket du lär dig skapa och hantera här.
  • Pivottabeller och diagram –  Ofta behöver man visualisera sin data och då är ett pivotdiagram ett bra sätt att göra det på.
  • Användbara funktioner – Här fokuserar vi på en av Excels mest användbara funktioner, “letarad”. Den är ofta nödvändig för att lösa komplicerade problem som så ofta dyker upp när du jobbar med listor.
  • Ekonomiska funktioner – Hur räknar man ut amortering, ränta eller internränta med hjälp av Excel? Det får du lära dig i detta kapitel.

Har du fler funderingar kan du gå till Frågor och svar eller kontakta oss på Learnesy.

Excelversion:

Den här onlinekursen i excel för ekonomer är inspelad i Excel 2019 och fungerar bra för Office365 samt tidigare versioner av Excel bak till 2010. Har du en Mac-dator med Excel 2016 eller senare fungerar kursen också.

Behöver du Excel? Här kan du köpa Excel hos Microsoft