Dataanalys med Python

800 kr

1,000 kr Incl. VAT

Dataanalys med Python

Om kursen:
Den här kursen i dataanalys med Python lär dig grunderna i dataanalys. Du kommer få lära dig hur du importerar, visualiserar och förändrar stora mängder data i programmeringsspråket Python. Kursen ger dig även relevant grundkunskap oavsett om du vill börja analysera på egen hand eller studera vidare inom ämnet.


Kursen vänder sig till dig med en grundläggande förståelse för programmering och vill lära sig grunderna inom dataanalys.

Prova gärna vår gratiskurs Introduktion till Dataanalys

Vad får jag lära mig?
Dataanalyskursen börjar med att du får bekanta dig med de programvaror som används. Du kommer få information om vilka programvaror som du behöver ladda ner för att börja analysera på din egen Mac eller PC.
Kursen börjar med enkla kommandon som sedan successivt blir mer avancerade i takt med att kursen fortlöper.

Efter introduktionen av programvaran kommer du få börja med att importera en datafil till Python som du sedan får göra grundläggande integritetskontroller på. I nästa steg får du lära dig visualisera din data och bland annat rita grafer med funktionen plot().
I det sista steget får du lära dig att arbeta djupare med dataframes. Du kommer lära dig söka och ersätta med funktionen loc(), kopiera och radera kolumner för att nämna några funktioner.
Kursen avslutas med att du får exportera din data till en egen excelfil som du sedan kan öppna i Microsoft Excel för att granska.


Kursen är framtagen i samarbete med dataanalys.se vilket innebär att du får tips direkt från näringslivet i takt med att kursen fortlöper. Detta innebär att de funktioner och koncept som du kommer få lära dig bottnar i
arbetslivet.

Sammanslaget ger detta dig en god grund att stå på inom dataanalys med Python.

Pythonversion:
Den här kursen är inspelad med Python version 3.7. Kursen fungerar på både Mac och PC.