Outlook grundkurs online

Nya namn och ikoner för Learnesys kurser!

Nu har vi uppdaterat namnen på våra kurser för att det ska vara tydligare för dig som användare och kund att veta vilken kurs du ska välja!

Kurserna som tidigare har hetat “Komplett” kommer nu istället heta “Bas”.

Med en “Bas”-kurs på Learnesy betyder det att kursen börjar från början i programmet. Exempel på det är “Excel – Bas” och “Word – Bas”. I Excel har vi sedan också Fördjupningskurser, som till exempel “Fördjupning Pivottabeller”.

Det är bara namn och ikon som har ändrats – Innehåll och pris är detsamma!

Har du frågor om våra kurser? Tveka inte att kontakta marcus.andersson@learnesy.com eller gustav.sporre@learnesy.com så hjälper vi dig så snabbt vi kan!

Happy learning! link

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Leave a Reply