Lektions arkiv

Det här kapitlet inleds med grundläggande funktionalitet kring kalkylblad, och fortsätter med att visa hur du skapar länkar och kopplar samman värden från olika arbetsböcker.

Tillbaka till:Excelkurs, Avancerad – Svenska