Lesson | 12.4 Dela upp kolumn

12.4 Dela upp kolumn

Dela upp kolumn innebär att vi fördelar innehåll i en kolumn över flera kolumner. Det finns olika alternativ för hur data fördelas, och i den här lektionen visar vi de olika alternativen. Lektionsfil: 12.4 – Dela upp kolumn  

Lesson tags: dela upp, dela upp kolumn, text till kolumn
Back to: Excelkurs, Avancerad – Svenska > 12 Arbete i databaser