Lesson | 10.7 Flera om-funktioner

10.7 Flera om-funktioner

I den här lektionen visar vi hur vi skapar en funktion som innehåller flera om-funktioner. Lektionsfil: 10.7 – Flera om-funktioner

Lesson tags: flera om-funktioner, om, om-funktion, omfunktion
Back to: Excelkurs, Avancerad – Svenska > 10 Funktioner