Lesson | 10.5 Medel om

10.5 Medel om

I den här lektionen förklarar vi funktionen Medel om. Det är en funktion som returnerar medelvärdet av ett antal celler baserat på en referens vi söker efter på samma rad. Lektionsfil: 10.5 – Medel om  

Lesson tags: funktion, funktioner, medel, medel om
Back to: Excelkurs, Avancerad – Svenska > 10 Funktioner