Denna lektion är en gratis förhandsvisning - Klicka här för att beställa hela kursen!

I den här lektionen går vi igenom hur vi skapar en om-funktion. När du har lärt dig om-funktionen blir det lättare att snabbt förstå flera andra användbara funktioner.Övningsfil: 10-1-om-funktionen

PDF: 10-1-om-funktionen