Power Query eller "hämta och transformera" är Excels datahanteringsverktyg som används bland annat för att importera, bearbeta och kombinera data. Power Query ger oss tillgång till data från flera olika datakällor. I denna kurs går vi igenom Power Querys grundläggande funktioner, och hur vi kan tillämpa dem i olika situationer. Denna kurs riktar sig till alla som vill utveckla sina kunskaper inom Excel. Power Query existerar enbart på Windows-versionen av Excel.


1.495 kr (ex. moms)