Blog

Exceltips-Hur du får bokstaverade istället för numrerade kolumner

Vi har nyligen märkt att kolumner i Excel av någon anledning blir numrerade istället för bokstaverade utan att användaren har ändrat i inställningarna.

Om det har hänt dig ändrar du tillbaka till bokstaverade kolumner på det här sättet:

  1. I Excel, klicka på Arkivfliken
  2. Klicka sedan på Alternativ
  3. I dialogrutan som dyker upp, klicka på Formler uppe till vänster
  4. Ta bort bocken från rutan R1C1-referenstyp

numrerade-kolumner

Klicka på bilden för att göra den större.