Hösten 2016 blev Excelutbildning obligatorisk för alla civilekonomstudenter vid Handels i Göteborg
– Hur har det gått så långt?

I september fick alla förstaårsstudenter på ekonomprogrammet och logistikprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet varsitt konto med tillgång till Learnesys onlineutbildning i Excel. Den 27 mars var det så dags för en tentamen som Handelshögskolan själva hade tagit fram baserat på innehållet i kursen. Vi har varit i kontakt med docent Peter Rosén om erfarenheterna med den nya Excelutbildningen så långt.

“Feedbacken från studenterna är att de överlag är positiva” berättar Peter och fortsätter, “Att Excel ska ingå i studierna har länge efterfrågats från näringslivet så vi förväntar oss en positiv feedback därifrån också.”

Att Excel ska ingå i studierna har länge efterfrågats från näringslivet.

Examinationen genomfördes genom en salstenta där studenterna fick en tentamen i Excel framtagen av Markus Hansson vid Centrum För Affärssystem. Den baserades på kunskaper som studenterna själva har fått ta till sig genom Learnesys onlinekurs i Excel. “Exceltentan var ett Exceldokument med ett antal frågor. Dokumentet laddades upp på vårt LMS-system GUL på en kursaktivitet skapad för Excelkurserna. På tentamensdagen så loggade studenterna in på kursens aktivitet och laddade ner dokumentet, svarade på frågorna och laddade sedan upp dokumentet som en inlämning.” En sådan typ av tenta är på många sätt en ny erfarenhet för institutionen, och tentamen genomfördes på ett tillfredsställande sätt och enligt Markus Hansson resultaten varit goda med ett högt antal godkända studenter.

Nu kan man fortsätta att utifrån årets erfarenhet utveckla och förbättra konceptet till nästa år. Peter tillägger; “Det viktiga är att vi äntligen har fått ett obligatoriskt Excelmoment i våra utbildningar som upplevs positivt från alla parter.”

Peter Rosén

Markus Hansson