Course | Excelkurs – Fördjupning Excelfunktioner

Or log in to access your purchased courses

Den här Excelkursen kommer lära dig logiken bakom Excels funktioner och samtidigt vara ditt onlinebibliotek med funktioner att se och repetera när du behöver.Kursen består av två avsnitt: De första två modulerna (E1-E2) innehåller 1-3 minuter långa lektioner som lär dig grunderna och logiken bakom formler och funktioner. Varje lektion har ett prov där du kan öva på innehållet i lektionen. Resterande tolv moduler (1-12) är korta 1-minuterslektioner, alla med samma struktur, som visar 95 olika Excelfunktioner. Det andra avsnittet i kursen har inga prov utan kommer fungera som ditt eget onlinebibliotek. Det kommer öka dina kunskaper i Excel och spara tid i ditt arbete.

Modules

1 Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA

Lessons

4 Funktioner som hanterar datum och tid

Lessons

5 Textfunktioner

Lessons

6 Funktioner för att leta och söka värden och referenser

Lessons

7 Finansiella funktioner

Lessons

8 Statistikfunktioner

Lessons

11 Hur du skapar och använder matrisformler

Lessons